Respectă comunitatea - păstrează curățenia!

  Asociația Proprietarilor de Locuințe Privatizate nr. 54/218 zilnic desfășoară acțiuni de salubrizare a terenurilor aflate în gestiune. În cadrul activităților cotidiene a fost cosită iarba și s-au igienizat zonele verzi.

  Totodată, muncitorii s-au mobilizat pentru a lichida o gunoiște neautorizată.

  Depozitarea neautorizată a deșeurilor este o infracțiune gravă care poate avea consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

  Pretura sectorului Ciocana face apel către cetățeni să fie responsabili și să arunce deșeurile doar în locurile special amenajate.