Regulamentul Festivalului cântecului pascal Pentru tine, Doamne!, ediția a V-a

    Pretura sectorului Ciocana invită colectivele artistice pentru participare la ediția a V-a a Festivalului cântecului pascal.

    Pentru cei interesați prezentăm regulamentul de participare.

 • Dispoziții generale:

Festivalul cântecului pascal „Pentru tine, Doamne!”, ediția a V-a este organizat de către Pretura sectorului Ciocana.

 • Obiective:
 • descoperirea, renașterea, propagarea și păstrarea cântecului popular de cult;
 • familiarizarea copiilor cu un gen de muzică mai puțin cunoscut: muzică,  folclorul religios și, în special, al cântecului popular pascal;
 • sensibilizarea fenomenului de sacralitate și divinitate;
 • educarea  tinerei generații  în  spiritul valorilor creștine şi general-umane.
 • Desfășurarea festivalului
 • În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1 din 01 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, pct. 6 („Se interzice desfăşurarea adunărilor, întrunirilor, manifestaţiilor publice, mitingurilor şi a altor acţiuni de masă” până la 30 mai 2021), ediția anului 2021 a Festivalului se va desfășura în format on-line.
 •  
 • Înscriere și condiții de participare:
 • Participă toți doritorii (colective artistice, nu mai mult de 10 persoane );
 • Participanții trebuie să interpreteze și să înregistreze pe videoclip 2 (două) piese / colaj muzical cu subiect pascal în limita a 10 minute;
 • Programul evoluării va include cântece folclorice religioase, care oglindesc viața, patimile, Învierea și Înălțarea la cer a Mântuitorului. De asemenea, se permite interpretarea cântecului pascal a cappella, fără acompaniament.
 • Concurenții vor prezenta materialul video calitativ (sunetul şi imaginea). Înregistrarea pentru fiecare piesă poate fi separată, dar inclusă într-un singur fișier video;
 • Participanții  trebuie să se prezinte și să semneze materialul video:

          1. Instituția;

          2. Denumirea formației/colectivului/ lista participanților;

          3. Numele, prenumele conducătorului;

          4. Autor. Lucrarea.

 • Cerințe la filmare:

Filmarea cu o singură camera, fără montaj, fără prelucrarea materialului video încărcat. Adresa electronică pentru expedierea ofertelor e-mail: info@pretura.ciocana.md.

Termenul de prezentare a materialului video  pentru festival  este  stabilit  în  perioada 28 – 30 aprilie 2021. Înregistrarea depusă mai târziu de data solicitată nu va fi admisă pentru participare la festival.

Materialul  video  prezentat  va  fi  filmat   în  anul  2021 în  exclusivitate  pentru  acest  Festival.

 • Juriul și criteriile de evaluare ale festivalului

Toate înregistrările video ale concurenților sunt evaluate la distanță de către membrii Juriului, stabilit de organizator.

Criteriile de evaluare sunt următoarele:

 • Autenticitatea și veridicitatea materialului interpretat;
 • nivelul măiestriei interpretative;
 • valoarea artistică a mesajului;
 • cultura scenică;
 • portul;

Membrii Juriului examinează doar materialele care corespund cerinţelor prezentului  Regulament.

 • Programul festivalului 

30  aprilie 2021 – preselecția materialului Concursului.
5-12 mai 2021 – examinarea prestaţiilor de către membrii Juriului.
14 mai 2021 – rezultatele și premierea participanților.

 • Premii

 Participanții la festival vor primi diplome de laureați și mențiuni de participare acordate  de  organizatorul  festivalului.

  Telefon de contact: 022 33 18 29, Secția cultură, tineret și sport.