Recunoștință şi omagiu adevăraților fii ai neamului

       Astăzi, 02 martie 2020, în incinta Preturii sectorului Ciocana reprezentanţii tinerii generaţii, elevi ai Şcolii Primare nr.12 care poartă numele eroului  „Anatol  Popovici” au prezentat un recital de poezii şi cântece însoţite de  omagiu pentru toţi fiii destoinici ai neamului. La eveniment au fost prezenţi mama eroului Nionela Popovici, camarazii de arme şi participanţi la războiul de pe Nistru.

      Pentru veterani cu suportul Preturii sectorului Ciocana a fost organizată o masă de pomenire în incinta cafenelei „ Astoria” unde şi-au depănat amintirile.

      Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Şcolnic, îşi  exprimă admiraţia şi recunoştinţa  faţă de veteranii care au dat dovadă de curaj şi bărbăţie. La fel  e de datoria noastră să cultivăm copiilor calităţi precum cinste, patriotism şi devotament.

     Veşnică amintire celor căzuţi în război!

     Cinste şi onoare veteranilor rămaşi în viaţă!