Recunoștință Planetei Pământ

   Anual, întreaga omenire, desfășoară activități dedicatei Planetei Pământ, cum ar fi salubrizare, plantare, amenajare a teritoriului, cât și ore ecologice.

    Astfel de activități au fost desfășurate în instituțiile de educație din sectorul Ciocana.

   În acest context, este de remarcat frumoasele activități desfășurate în IP Liceul teoretic cu profil sportiv nr. 2 și IP LT „Olimp”, care au avut ca scop conștientizarea copiilor despre importața ocrotirii mediului curat și neprimejdios pentru viață.

    Sinilga Școlnic, Pretor al sectorului Ciocana, este recunoscătoare profesorilor și elevilor pentru activitățile de instruire și educație ecologică în rândul tinerei generații.