Reconstrucția și amenajarea aleii bd. Mircea cel Bătrân

În sectorul Ciocana continuă lucrările de reconstrucție pe aleea bd. Mircea cel Bătrân.

În comun cu antreprenorul contractat a fost remediată fațada scenei. La fel, antreprenorul contractat a transportat materiale pentru zidirea fundațiilor, pe care vor fi instalate șezlongurile din zonele de relaxare.

ÎM Regia „Exdrupo” au fost efectuate lucrări de excavare și montare a bordurilor.

ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a semănat iarbă și executat lucrări de nivelare a solului.