Reabilitarea treptelor de acces

   Pretura sectorului Ciocana, în comun cu Direcția Construcții Capitale a mun. Chișinuă au efectuat inventarierea treptelor de acces și pereților de sprijin de pe bd. Mircea cel Bătrân 15/1, 17/1, 19/1, străzile P. Zadnipru 4/3, 14/4, N. Milescu Spătarul, 13/2, 21/3, 21/4, 23, Alecu Russo 55/1, 55/2, Pădurea-parc ,,Râșcani”, terenul adiacent sediului preturii.

     Până la momentul actual au fost reabilitate treptele de asces spre instituția LT „Petru Zadnipru” și sunt în proces de renovare treptele de la Școala primara nr. 83.