Raportul de activitate pentru semestrul I al anului 2020


În vederea asigurării transparenței în procesul decizional, Pretura sectorului Ciocana prezintă  Raportul de activitate pentru semestrul I al anului 2020, elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 229/2010 „Privind controlul financiar public intern” și Standardele naționale de control intern în sectorul public, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr. 189/2015 (SNCI nr. 8 „Planificarea, monitorizarea și raportarea privind performanțele”).

Descarcă aici de activitate pentru semestrul I al anului 2020.