Propuneri de proiecte pentru Fondul pentru Cooperare Locală 2021

      Pretura sectorului Ciocana informează că Ambasada Finlandei în Republica Moldova, cu sediul la București, a lansat Apelul la propuneri pentru Fondul pentru Cooperare Locală 2021, un instrument de finanțare a proiectelor non-profit în Republica Moldova. În urma acestui apel vor fi selectate maximum 4 - 6 proiecte.
Ce este FLC?
FLC-ul Ambasadei Finlandei este un instrument de cooperare finlandeză pentru dezvoltare. FLC susține obiectivele și principiile politicii finlandeze de dezvoltare și domeniile prioritare. Acestea din urmă sunt:
1. Drepturile și statutul femeilor și fetelor;
2. Creșterea economiilor țărilor în curs de dezvoltare pentru a genera mai multe locuri de muncă, mijloace de trai și bunăstare;
3. Societăți democratice și care funcționează mai bine;
4. Schimbările climatice și resursele naturale

      Proiectele finanțate din FLC ar trebui să fie în conformitate cu aceste domenii prioritare. În plus, proiectele ar trebui implementate cu abordarea bazată pe drepturile omului. Aceasta înseamnă că drepturile omului sunt sistematic integrate în mijloacele și obiectivele proiectelor susținute de FLC.
     Ambasada apreciază, de asemenea, proiecte care sunt în conformitate cu Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

Criterii de eligibilitate pentru parteneriatul FLC:
Anul acesta, apelul de propuneri de proiecte caută proiecte care să contribuie la următoarele domenii prioritare ale programului FLC al ambasadei:
1. Sprijin pentru libertatea de exprimare și diversitatea mass-media, inclusiv
• îmbunătățirea consolidării capacității mass-media independente
• îmbunătățirea gândirii critice și a alfabetizării mediatice ( rezistenţa la dezinformării);
• promovarea jurnalismului de investigație și transparență
2. Sprijin pentru drepturile femeilor și fetelor, inclusiv
• consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale care promovează drepturile femeilor și egalitatea de gen;
• sprijinirea încetării tuturor formelor de discriminare și violență împotriva femeilor și fetelor;
• sprijinirea educației prietenoase tinerilor și a sensibilizării cu privire la sănătatea sexuală și reproductivă și bolile cu transmitere sexuală;
• promovarea participării depline și efective a femeilor și a egalității de șanse în viața economică;
Buget:
Finanţarea va varia între aproximativ 20.000 € la 60.000 €.

Durata proiectului:

Durata proiectului este limitată până la doi ani.

Criterii de selecţie:
• Alinierea la politica de dezvoltare a Finlandei, ODD-urile ONU și domeniile prioritare menționate mai sus ale programului FLC;
• Rezultat (e) așteptat (e) clar definit (e), incluzând rezultatele prioritare ale proiectului;
• Activități de proiect planificate realist care contribuie la atingerea rezultatelor dorite;
• Bugetul proiectului care este în concordanță cu activitățile;
• Experiența și capacitățile de gestionare ale solicitantului.

Cine poate aplica?
Organizații neguvernamentale moldovenești înregistrate legal, organizații ale societății civile, mass-media independente, instituții de învățământ și cercetare, instituţii publice și culturale, camere de comerț și asociații comerciale, întreprinderi, cooperative, grupuri de interese de companii și angajați.

Termenul limită pentru aplicare: 18 martie 2021, ora locală 13:00 (UTC + 2).

Informațiile relevante cu privire la proiectul propus ar trebui furnizate completând formularul de cerere al Ambasadei. Doar cererile complete, semnate și datate vor fi luate în considerare. Propunerea de proiect și anexele trebuie prezentate în limba engleză.

Vă rugăm să găsiți formularul de cerere, precum și informații suplimentare despre procedurile de solicitare a FLC accesând următoarele link-uri:
https://finlandabroad.fi/web/mda/local-cooperation-fund
https://finlandabroad.fi/documents/3759153/0/Guidelines+for+the+FLC+Partners.pdf/b058af11-4571-b924-ac4f-6b47120cbfcb?t=1612523096329

În cazul în care veţi avea întrebări sau neclarităţi scrieți la adresa de email: mihai.cebotar@pmc.md