Problema evacuării mobilierului stocat la camerele de acumulare

În cadrul ședinței de lucru a Comisiei pentru controlul ordinii sanitare, s-a hotărât de a apela către gestionarii fondului locativ, cu problema evacuării mobilierului stocat la camerele de acumulare a deșeurilor menajere, vegetației cosite, crengilor defrișate,  cât și menținerea ordinii sanitare a terenurilor adiacente blocurilor locative gestionate.