Organizarea comercializării suvenirelor, mărțișoarelor și a florilor de grădină

   În scopul asigurării locuitorilor sectorului Ciocana cu mărțișoare, flori de grădină și a susținerii producătorilor autohtoni, sunt autorizate amplasamentele pentru organizarea și desfășurarea comerțului ambulant cu produse autohtone, potrivit tematicii, în perioada 14.02.2022 - 10.03.2022, între orele 0800-2000, pe următoarele adrese:

 1. bd. Mircea cel Bătrân, alee (scuarul arborelui solar);
 2. bd. Mircea cel Bătrân 23/5 (pe teritoriul adiacent stației de așteptare a transportului urban);
 3. str. Ginta Latină 18 (pe teritoriul parcării adiacent pieței „Agro-Mondial”, cu acordul administrației pieței).

     Pentru obținerea permisului de acces doritorii se vor adresa la Pretura sectorului Ciocana (mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 4/3).

       La depunerea cererii solicitanții trebuie să întrunească următoarele condiții de participare:

 1. să fie înregistrat în modul stabilit de ligislația în vigoare;
 2. să dețină acte confirmative privind originea mărfii comercializate;
 3. să respecte prevederile actelor normative în vigoare privind activitatea de comerț ambulant.

   Totodată, menționăm că, persoanele fizice au dreptul să practice activitatea de întreprinzător din nume propriu numai din momentul înregistrării de stat în calitate de întreprinzător individual sau în alt mod prevăzut de lege.

   Comercianții participanți în cadrul târgului vor asigura:

 1. vor semna un angajament privind respectarea cerințelor de organizare și desfățurare a comerțului ambulant stradal;
 2. vor asigura un aspect estetic al unității de comerț și condiții corespunzîtoare pentru expunerea și păstrarea mărfurilor;
 3. comercializarea doar a produselor indicate în permisul de acces;
 4. salubrizarea amplasamentului pe toată perioada desfășurării activității de comerț;
 5. eliberarea amplasamentului ocupat după expirarea termenului de valabilitate a permisului de acces;
 6. respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului COVID-19.