Omului cu stăruință toate îi sunt cu putință

❄️Continuă deszăpezirea în sectorul Ciocana 🚜!

  S-a intervinit prioritar la căile de acces către instituțiile de învățământ și instituțiile medicale din sector.

  Totodată, în continuare, se salubrizează și se combate poleiul la stațiile de așteptare a transportului public și trotuare pentru asigurarea circulației în siguranță a populației.