Omul gospodar își face vara sanie și iarna car

Angajatii Secției locativ - comunală din cadrul Preturii sectorului Ciocana, au organizat la data de 26 iulie 2023, ședință cu gestionarii fondului locativ și reprezentanții serviciilor municipale din sector,  cu următoarea ordine de zi:

1. Întreținerea blocurilor locative și teritoriilor adiacente în ordine sanitară (cositul vegetației,  combaterea ambroziei ș.a.).

Raportor : Radu NICHIFOR,  vicepretor.

2. Pregătirea blocurilor locative către sezonul rece 2023 - 2024.

Raportor: Sergiu BEREZAN, S.A. ,,Termoelectrica".

3. Informarea gestionarilor cu privire la colectarea taxelor și impozitelor locale în municipiul Chișinău.

Raportor: Veaceslav SPANCIOC, Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale.

Toate punctele de pe ordinea de zi, au fost dezbătute, totodată, au fost indicate obiective pentru o activitate eficientă a gestionarilor, în vederea pregătirii către sezonul rece și menținerea teritoriilor în condiții salubre.