O acțiune socială în cadrul marcării Zilei Internaționale a romilor

Ziua internaţională a romilor este sărbătorită de comunitatea internaţională, anual, la 8 aprilie, în cinstea recunoaşterii culturii, istoriei şi drepturilor milioanelor de romi din toată lumea, dar şi pentru a atrage atenţia asupra provocărilor de discriminare cu care se confruntă comunităţile de romi din Europa şi de pretutindeni.

Pretura sectorului Ciocana  salută  desfășurarea evenimentelor privind celebrarea acestei sărbători, care  este o ocazie de a atrage atenția asupra progreselor  înregistrate în ceea ce privește incluziunea romilor, dar și asupra faptului, că acest  proces presupune  eforturi  susţinute din  partea  tuturor actorilor relevanţi şi necesită o înţelegere amplă şi profundă a dimensiunii problematicii. În acest sens, reprezentanții Preturii au participat la o ședință online organizată de Guvernul Republicii Moldova  privind cadrul UE pentru strategiile naționale pentru incluziunea romilor.

Totodată, la solicitarea mediatorului comunitar  din sector dna Elena Sîrbu, pentru  10 familii  social – vulnerabile  de  romi  a fost  acordat  ajutor  material (pachete cu produse alimentare).

Pretura sectorului Ciocana  contribuie la promovarea  importanței eliminării complete a oricăror forme de discriminare la adresa romilor și susține, prin  atribuțiile care îi revin, eforturile  în  sensul  incluziunii romilor în societate.