Munca e prima dintre virtuți.

Pretura sectorului Ciocana,  în scopul implementării prevederilor Legii cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13.06.2008 și a Regulamentului cu privire la modul devstabilire și plată a ajutorului social,  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1167 din 16.10.2008, a organizat la data de 26 iulie 2023, Ședința Grupului de lucru, pentru examinarea listelor beneficiarilor de ajutor social.

Membrii Grupului de lucru au examinat:

1. Lista persoanelor, care urmează să presteze activități de interes comunitar (transmisă de către Direcțiaasistență socială Ciocana).

2. Lista persoanelor,  care au prestat/ refuzat prestarea activităților de interes comunitar.