Monitorizarea activității agenților economici din data de 06.04.2020

În vederea respectării condițiilor stipulate în deciziile și hotărârile Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova, Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, Primarului general al municipiului Chișinău și Pretorului sectorului Ciocana, reprezentanții Preturii au efectuat astăzi vizite  (au distribuit pliante informative) la agenții economici (proprietarii gheretelor) din sector, în scopul monitorizării activității lor și a măsurilor întreprinse pentru prevenirea și diminuarea virusului COVID-19.