Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Poliţiei Naţionale!

     Printre organele statului, create după proclamarea independenței Republicii Moldova, poliția ocupă un loc de frunte. Prin muncă asiduă și servire onestă a colaboratorilor față de țară, instituția a căpătat stima și recunoștința cetățenilor.

     În această zi cu o semnificaţie deosebită, Pretura sectorului Ciocana aduce sincere mulțumiri pentru devotamentul, curajul și bărbăția dumneavoastră în asigurarea ordinii publice și liniștii sigure pentru cetățeni, adesea chiar și cu prețul vieții.

     Cu acest prilej Vă adresăm calde felicitări și urări de sănătate, bunăstare, optimism şi noi realizări în activitatea profesională şi cea personală!