Mediatorul comunitar - elementul de bază în stabilirea dialogului

  Mediatorul comunitar este persoana responsabilă de asigurarea eficientă a accesului beneficiarilor la serviciile de asistență socială, educație, asistență medicală, încadrare în câmpul muncii, documentare, de îmbunătățire a condițiilor de trai, alte servicii în caz de necesitate, prin comunicarea eficientă cu instituțiile de resort din localitate.

     Ei sunt cei mai numeroși membri ai societății civile a romilor, inclusiv membri ai Coaliției Vocea Romilor. Printre primii, care a preluat ștafeta de promovare a drepturilor romilor la nivel local este Valeriu Caldararu, directorul general al ANMC. Acest proces a început încă în anul 2002, însă oficial primii mediatori comunitari au fost angajați în anul 2014. La moment sunt angajați 39 mediatori comunitari în diverse localități din țară.

     Datorită efortului depus de către societatea civilă romă, în parteneriat cu instituțiile de stat, în mun. Chișinău a început deja angajarea mediatorilor comunitari.

     Prima instituție care a răspuns la apelul societății civile rome referitor la angajarea mediatorului comunitar este Pretura sectorului Ciocana.

     Conform Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 11/3 din 14 iulie 2020 „Cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar în sectoarele municipiului Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activității acestuia”, la 02 noiembrie 2020, în Pretura sectorului Ciocana a fost angajat prin concurs mediatorul comunitar.

http://www.trm.md/ru/petalo-romano/petalo-romano-emisiune-din-17-decembrie-2020