Masa rotundă Problema Bullyingului

   Astăzi, 13 noiembrie 2021, Pretura sectorului Ciocana, în parteneriat cu Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă, a organizat o masă rotundă cu tematica „Problema Bullyingului. Programe pentru combaterea și prevenirea acestui fenomen”.

  Evenimentul a fost onorat de prezența Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic și specialistului principal, Secția cultură, tineret și sport, Tatiana Ciobanu.

     În cadrul activității s-au întrunit tineri din licee, colegii și instituții superioare, unde a fost discutată situația actuală privind politicile existente la nivel european sau național, cauzele și propunerile de programe, generate de participanții la forul de discuție.

    Roman Andriiv, președintele Platformei Naționale a Tinerilor pentru Participare Activă, a mulțumit Preturii sectorului Ciocana pentru suportul acordat în cadrul organizării acestui eveniment.

    Totodată, dumnealui a anunțat că această masă rotundă este doar un prim pas dintr-o campanie de advocacy, ce are ca scop plasarea subiectului pe agenda autorităților, introducerea programelor pentru diminuarea fenomenului Bullyingului în strategiile naționale relevante existente sau în proces de formare, și crearea pe viitor a unei Strategii Naționale pentru combaterea și prevenirea Bullyingului.

   Doamna Sinilga Școlnic a salutat intenția tinerilor în vederea ajustării politicilor publice la necesitățile acestora și și-a exprimat deplina susținere față de inițiativele constructive ale acestora.