Manifestaţia literar - artistică DULCE GRAI

Tezaurul culturii noastre şi limba maternă, moştenite pe parcursul istoriei, s-a sărbătorit în sectorul Ciocana  la bustul poetului Aleco Russo. Prin poezie, muzică şi depunere de flori la bustul poetului, copiii de la Centrul de Creatie “Ghiocel” şi Centrul Comunitar “Speranţa” au adus omagiere limbei materne. Oaspeţi de onoare a manifestaţiei literar-artistice “Dulce Grai” au fost  scriitori, poeţi, interpreţi din România. Cu o dedicaţie specială pentru proslăvirea limbii şi neamului a venit poeta Renata Verejanu, Vicepretorii sectorului Ciocana  Dorian Istratii şi Ilie Ţurcan au adus un mesaj de omagiere a limbii de stat, au felicitat locuitorii sectorului cu Sărbătoarea Naţională “Limba noastră cea Română”.