Lucrării de dezăpezire în sector

     Potrivit prognozelor meteorologice și situației la zi, în sectorul Ciocana au fost întreprinse măsuri  de deszăpezire. Conform planului de acțiuni pentru menținerea viabilității, în perioada 27.01.- 28.01.2021,  în conlucrare cu serviciile municipale au fost organizate  lucrări de curățarea zăpezii, împrăștierea  materialului antiderapant pe traseele principale a sectorului,  stații de așteptare a transportului public, trotuarelor, căilor de acces spre instituțiile de menire socială: grădinițe, școli, licee, centre medicale, etc.

       În circumstanțiale create, Pretura sectorului Ciocana se adresează către gestionarii a fondului locativ, agenți economici, locatarii din casele individuale pentru efectuarea lucrărilor de deszăpezirea a teritoriilor aferente.