Lucrări efectuate de salubrizare în sector

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări: 

- continuă salubrizarea terenului municipal din bd.Mircea cel Bătrîn nr. 22/1, 22/2. 

- salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (86), trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25). 

- salubrizarea mecanizată: bd. Mircea cel Bătrân, str.Alecu Russo, str.Ginta Latină, str.Petru Zadnipru, str.Igor Vieru, str. Prof. Ion Dumeniuk, str.Mihai Sadoveanu, str.Voluntarilor, str.Meșterul Manole, str.Sargidava, str.Maria Drăgan,
str.Nicolae Milescu Spătarul.
- salubrizarea terenului, curățarea urnelor, măturat alee, plantarea florilor, încărcatul gunoiului menajer din aleea bd.Mircea cel Bătrân.
- cositul mecanizat a gazonului, salubrizarea terenului din str.Mihail Sadoveanu, str.Meșterul Manole, str.Nicolae Milescu Spătarul.
- măturatul aleei, curățarea urnelor, încărcatul gunoiului menajer str.Vadul lui Vodă, str.Alecu Russo.
 -salubrizarea fâșiilor riverane, curățarea urnelor, încărcatul gunoiului de la fâșii riverane din Parc-Pădure „Râșcani”.
- salubrizarea cu autospecială ”HACO”, pe trotuarele din str.Vadul lui Vodă nr.80, str.Maria Drăgan (parțial), str.Meșterul Manole (parțial), str.Voluntarilor nr.3.
Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!