Lucrări de salubrizare

Activități curente ale serviciilor municipale specializate din sector,  salubrizare,  cosit manual și mecanic din cartierul str.Ginta Latină și str.Meșterul Manole.