Lucrări de evacuare a gheretelor

Astăzi, în conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, au demarat lucrări de demontare, evacuare și transportare a unităților de comerț (gherete) amplasate pe terenul public al municipiului Chișinău din str.Igor Vieru nr.13, bd.Mircea cel Bătrîn nr.28 colț cu str.Igor Vieru și str.Alecu Russo nr.63/1, care contravine prevederilor Legii „Privind controlul tutunului” nr.278 din 14.12.2007.
ATENȚIONĂM, proprietarii unităților de comerț (gherete) întru conformarea și respectarea rigorilor legislației și deciziilor municipalității în activitatea pe care o desfășoară.