Lucrări de deszăpezire pe parcursul zilei de 27.12.2021 în sectorul Ciocana

   Pe parcursul dimineţii de 27 decembrie (începând cu ora 1:00) în sector au intervenit 7 tractoare de la ÎMPSL Ciocana și o autospecială „HACO”, care au efectuat lucrări de deszăpezire pe trotuare si drumurile de acces intercartier. La moment 6 tractoare lucrează la deszăpezirea drumurilor intercartiere cu mături și lopeți.

   Începând cu ora 8:00 două unități specializate contractate (SRL „Radeva Grup”) – tractoare cu lamă pentru zăpadă, efectuează curățarea străzilor secundare din sectorul particular, conform schemei de deszăpezire aprobate: Mereni, Petrodava, Sargidava, V. Vărzaru, Codrul Cosminului, Budești, Vaslui, Călugăreni, Floreni, Butuceni, Bulboaca, Budăi, Făurești, N. Grigorescu, Mălăiești, I. Repin, Eroii Neamului, Calea Dacilor, A. Izbaș, Târgoviște, Colonița, Haiducul Bujor, Arionești, Alcedar, Plugarilor, Cărămidarilor, Călătorilor, Movileni, Sf. Paraschiva.

    Începând cu ora 5:00, 21 persoane de la APLP-54/218 au efectuat salubrizarea cu evacuarea gunoiului menajer, curățirea zăpezii și împrăștierea materialului antiderapant (nisip, sare) la stațiile de așteptare a transportului urban și trecerile de pietoni. Până la moment s-au deszăpezit stații de așteptare a pasagerilor, trotuare și scări (străzile Alecu Russo, Mircea cel Bătrân, M. Sadoveanu, P. Zadnipru, I. Vieru, N. Milescu-Spătarul, Meșterul Manole, Vadul lui Vodă, Maria Drăgan). Pe parcursul zilei se va reuși la toate cele 86 stații. Totodată, s-au deszăpezit și salubrizat treptele de acces din subterana din str. Alecu Russo.

   Î.M. Regia „EXDRUPO” a efectuat noaptea deszăpezirea drumurilor din sector, începând cu ora 8:00 în sector lucrează 3 autospeciale.

   Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, începând cu ora 4:00, a intervenit cu 2 tractoare, iar de la ora 6:00 – cu 44 muncitori. Se îndeplinesc lucrări de deszăpezire, curățare a urnelor, evacuare a deșeurilor menajere, curățare mecanizată și manuală a aleii de zăpadă, presărarea nisipului pe aleea bd. Mircea cel Bătrân, în scuarurile din bd. Mircea cel Bătrân 29/3, de pe străzile Maria Drăgan, Ginta Latină, Vadul lui Vodă și Meșterul Manole.

   Pe parcursul zilei s-a presărat 33,5 tone de material antiderapant.