Lucrări de defrişare a arborilor din str. Uzinelor

     La moment pe str. Uzinelor, reprezentanţii Preturii sectorului Ciocana în comun cu angajaţii ai Î. M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” şi Î.M. ,,Regia Transport Electric”, execută lucrări de defrişare a arborilor doborîţi  şi evacuarea deşeurilor vegetale rămase în urma furtunii.