Lichidarea gunoiștei din str.Uzinelor nr.208

În urma ieșirilor în sectorul s-a constatat că pe terenul public din str.Uzinelor nr.208 au fost depozitate neautorizat deșeuri menajere.

Astăzi la solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, muncitorii de la Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 au salubrizat zona și au evacuat gunoiul prin aducerea terenului la starea inițială.

ATENȚIONĂM, agenții economici și persoanele fizice să nu depoziteze deșeurile de construcție și gunoiul menager pe terenurile municipale, în caz contrar vor fi sancționați conform legislației în vigoare.

Notă:  În baza art.181 al Codului Contravențional al Republicii Moldova ”Încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale” se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 60 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.