Legea reprezintă efortul de a organiza societatea

  Comisia administrativă de pe lângă Pretura sectorului Ciocana,  este comisia constituită pentru examinarea cazurilor cu privire la faptele stabilite prin lege, ca fiind contravenții.

  La Ședința din data de 03 august 2023, Comisia administrativă a examinat 15 cauze contravenționale, intentate conform indicilor componentei contravenționale prevăzute de:

  1. Art. 181 (încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale) - 2 cauze.

  2. Art. 273, pct. 15) (încălcarea regulilor de comerț) - 13 cauze.

  Regula regulilor și legea generală a legilor este ca fiecare să respecte legile locului unde să află (Michel de Montaighe).