Legea este garanția faptului, că cetățenii vor fi onești unii cu alții (Aristotel)

  La data de 27 iulie 2023, Comisia administrativă de pe lângă Pretura sectorului Ciocana a examinat 20 de cauze contravenționale, intentate conform indicelor componentei contravenționale prevăzute de: art. 181 - 4; art. 273, pct. 15) - 14 și pct. 16) - 1; art. 364, alin. 1) - 1.

  Drept urmare, Comisia administrativă a adoptat decizii în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova.

  Totodată,  Vă informăm că agenții constatatori din cadrul Preturii sectorului Ciocana au împuternicire pentru întocmirea proceselor-verbale în temeiul articolelor 178, 179, 181, 273, pct. 9), 9'), 11), 15), 16), 326, alin. 1), 1'), 364, alin. 1).