Lecție de educație patriotică

  Ziua de 15 februarie 1989 va rămâne pentru totdeauna în istorie ca momentul, care a pus capăt unui război sângeros, unei conflagrații militare, ce a răpit mii de vieți tinere, nevinovate.

  În scopul sensibilizării tinerii generații privind impactul evenimentelor istorice asupra societății, în mai multe instituții de învățământ au fost desfășurate ore de educație patriotică, dedicate eroismului în Războiul din Afganistan a băștinașilor din Republica Moldova.

  O activitate similară a avut loc la CCCT „Convorbitorul”, la care au fost prezenți funcționari ai Preturii sectorului Ciocana și veteranul Victor Mîra.

   Participanții, în cadrul conversației, au conștientizat că a fi patriot înseamnă a depune un  efort ca cetățean al țării de a face lucruri cât mai bune.

  Sinilga Școlnic, Pretorul sectorului Ciocana, apreciază colaborarea cu organizațiile de veterani și instituțiile din sector, care realizează activități educative, ce contribuie la cultivarea în rândul tinerilor a calităților precum curajul, patriotismul și devotamentul.