Lansarea Campaniei Curățenia generală de primăvară

         În incinta Preturii sectorului Ciocana, astăzi, 02 martie curent, a avut loc ședința comună cu șefii serviciilor municipale din sector pentru informarea despre organizarea și desfășurarea campaniei municipale „Curățenia generală de primăvară”, în timpul căreia se vor salubriza teritoriile de uz comun, trotuarele, staţiile de aşteptare a transportului public, platformele de colectare a deşeurilor menajere, curăţarea pilonilor şi pereţilor unde au fost plasate neautorizat anunţuri publicitare, terenurile aferente blocurilor de locuit, spațiilor de joacă pentru copii şi terenurilor de sport, curţile şi spațiile adiacente grădiniţelor, şcolilor şi instituţiilor medicale din sector.

    Tot în această perioadă vor fi lichidate gunoiştile neautorizate şi se vor curăţa albiile bazinelor acvatice şi a râuleţelor. La fel, se vor identifica unitățile de transport abandonate de mai mult timp pe teritoriul sectorului: pe străzi, în parcuri, scuaruri etc., se vor aplica măsuri de rigoare posesorilor de autovehicule parcate în preajma platformelor de colectare a deșeurilor menajere.

    Agenții constatatori vor efectua acțiuni de verificare a stării sanitare și vor întocmi, după caz, procese verbale cu privire la contravenție, în baza articolelor corespunzătoare pentru neasigurarea curățeniei și încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor de către asociațiile de locatari, agenții economici, organizațiile, proprietarii caselor particulare, care vor înainta procese verbale întocmite spre examinare comisiilor administrative din cadrul preturii.

    Inspectoratul de Poliție Ciocana va asigura implicarea colaboratorilor săi la acțiuni de amendare a persoanelor fizice și juridice pentru neasigurarea curățeniei terenurilor aferente imobilelor proprietate privată, în conformitate cu legislația.