Jurământul funcționarului public din 04 aprilie

  Astăzi, 04 aprilie, în temeiul articolului 32 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04.07.2008, în cadrul unei ceremonii festive doi funcţionari publici debutanți, angajați ai Preturii sectorului Ciocana, au depus jurământul de credință al funcționarului public în fața simbolurilor de stat, conducerii preturii și a colegilor de serviciu.

  Roxana Beșliu și Veronica Botnari au fost confirmate în funcția publică, jurând să respecte Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute cu o manieră obiectivă și imparțială legile țării, să îndeplinească în mod conștiincios obligațiile ce îi revin în exercitarea funcției publice și să respecte normele de conduită profesională.

    Cu această ocazie deosebită Sinilga ȘCOLNIC, Pretorul sectorului Ciocana, a adus sincere felicitări și împreună cu colegii le-a dorit funcționarilor publici succese și noi performanțe în realizarea aspirațiilor profesionale, misiunea cea mai importantă fiind servirea interesului cetățeanului Republicii Moldova!