Jurământul funcționarului public debutant

    Astăzi, 07 iulie 2021, în temeiul articolului 32 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04.07.2008, în cadrul unei ceremonii festive un funcţionar public debutant al Preturii sectorului Ciocana a depus jurământul de credință al funcționarului public în fața simbolurilor de stat, conducerii preturii și a colegilor de serviciu.

    Elena Bruma a fost confirmată în funcția publice, jurând să respecte Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute cu o manieră obiectivă și imparțială legile țării, să îndeplinească în mod conștiincios obligațiile ce îi revin în exercitarea funcției publice și să respecte normele de conduită profesională.

    Cu acest prilej dorim funcționarului public succese și noi performanțe în realizarea aspirațiilor profesionale, misiunea cea mai importantă fiind servirea interesului cetățeanului Republicii Moldova!