Invitație la activități de instruire

   Centrul de Formare Continuă al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată prin practicile implimentate este un promotor în oferirea posibilității societății de a se instrui în privința recunoașterii tipurilor de persoane după profiling, recuoașterea și contracararea inducerilor în eroare și aplicarea tehnicilor de comunicare cu cei din jur, în dependență de profilul de personalitate al acestora.

   În acest sens, se organizează 2 activități de instruire:

 • Cercurcul de psihologie a cunoașterii celuilalt și profiling, cu durata de 1 an, frecvența de 2 ori pe săptămînă, a cîte 2 ore academice.
 • Activități:
 • Instruire în privința identificării caracteristicilor de personalitate prin intermediul interpretării indicilor faciali;
 • Instruire în privința identificării caracteristicilor de personalitate prin intermediul grafologiei (analiza scrisului);
 • Instruirea în privința cuoașterii și interpretării limbajului non-verbal;
 • Instruire în privința aplicării tehnicilor de comunicare, influiență și convingere, în dependență de profilul personalității;
 • Antrenamente continuu în privința dezvoltării proceselor psihice: gîndire, memorie și atenție;
 •  Instruirea tragerii în țintă și antrenamente continuu în cadrul tirului electronic.

   Grupul țintă: se pot adresa persoane cu vîrsta de la 10 la 20 ani și care optează în viitor pentru profesia de polițist, avocat, detectiv, jurnalist, psiholog, antreprenor, etc.

 • Cursul de profiling, cu durata de 6 săptămîni, frecvența de 5 ori pe săptămînă, a cîte 2 ore academice.
 • Activități:
 • Instruire în privința analizei personalității conform fizionomiei, grafologiei și a limbajului non-verbal.
 • Instruire în privința stabilirii relației de comunicare cu interlocutorul, în dependență de profilul de personalitate al acestuia;
 • Instruire în privința aplicării tehnicilor de comunicare, acordarea întrebărilor/analiza răspunsurilor, influiență și convingere, în dependență de proțfilul de personalitate al interlocutorului;
 • Dezvoltarea propriului profi de personalitate în privința aplicării cu succes a tehnicilor studiate, prin dezvoltarea gîndirii, memoriei, atenției și a spiritului de observație.
 • Aplicarea în practică și exersarea tuturor tehnicilor studiate.

   Grupul țintă: se pot adresa persoane cu vîrsta de la 20 ani și care consideră că instruirea respectivă îi este necesară în domeniul profesional sau cel personal.

   Mai multe detalii puteți afla la numerele de telefon: 069657146; 022472738.

   Vă așteptăm!