Întrunirea Comisiei pentru situații excepționale

  În conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Ciocana nr. 01-5/13 din 07.02.2024, întru prevenirea și buna desfășurare a acțiunilor în caz de situații excepționale, la data de 13 februarie 2024, au fost desfășurate antrenamentele Comisiei Situații Excepționale din sector.

  Au fost abordate următoarele subiecte de pe ordinea de zi:

  1. Cuvânt introductiv, susținut de Siniga ȘCOLNIC,  Pretor al sectoruluiCiocana;

  2. Desfășurarea antrenamentului a  Comisiei pentru Situații Excepționale și a punctului de conducere al sectorului Ciocana, conform planului aprobat;

  3. Concretizarea situației create și primirea deciziei pentru lichidarea stării tehnogene;

  4. Propuneri pentru primăriile suburbiilor componente a municipiului Chișinău și a serviciilor protecției civile;

  5. Organizarea menținerii ordinii publice, în caz de necesitate – evacuarea populației;

  6. Cuvânt de încheiere.