Întreținerea sectorului în ziua de 16 martie 2023

     Pretura sectorului Ciocana, împreună cu echipele serviciilor municipale, au desfășurat astăzi lucrări de salubrizare, evacuare a deșeurilor menajere și solide, crengilor uscate, întreținerea spațiilor verzi, au intervenit la stațiile de așteptare a transportului urban, parcările publice, subterană, curțile de bloc etc.

     Lucrările au fost executate atât manual cât și cu antrenarea tehnicii speciale.

     Apelăm la spiritul civic al fiecărui cetățean de a menține în ordine spațiile comune.