Intervenția serviciilor municipale la deszăpezirea sectorului

  Pentru lucrările de deszăpezire și combaterea poleiului din sectorul Ciocana, în dimineața de astăzi s-a intervenit la un nivel superior cu implicarea muncitorilor, tehnicii și utilajelor speciale din dotare. Astfel, s-a intervenit cu MAD în scuaruri, curțile blocurilor de locuit, adiacența instituțiilor medico-sanitare și de învățământ, alei, trotuare, scări de acces, stații de așteptare a transportului urban de pasageri, în pofida faptului că unele autovehicule parcate neregulamentar au creat impedimente.

  În procesul de deszăpezire au fost antrenați 40 muncitari din cadrul ÎM Servicii Locative Ciocana, ÎM „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, APLP 54/218 și 7 autospeciale, fiind presărate 19,05 t material antiderapant.

  Pe drumurile și trotuarele din sector s-a circulat fără probleme.