Intensificarea măsurilor autorităților municipale privind protecția și prevenirea virusului de tip nou

      Primarul general, Ion Ceban, a convocat astăzi ședința Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău, pentru a coordona măsurile de urgență, impuse de Agenția de Sănătate Publică privind controlul prevenirii infecției COVID -19.

      La reuniune au participat toți șefii de subdiviziuni structurale, inclusiv viceprimarii de ramură, pretorii de sector, managerii întreprinderilor municipale, primarii din localitățile suburbane, reprezentanții Centrului de sănătate publică a municipiului Chișinău, ai Direcției pentru situații excepționale a municipiului Chișinău, ai OT Chișinău a Cancelariei de Stat, ai cultelor religioase etc.

      Ion Ceban, președintele Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău a solicitat precauție maximă din partea tuturor entităților structurale și măsuri conjugate a tuturor responsabililor, în vederea evitării riscurilor care există pentru COVID - 19, atât pentru angajații din instituțiile municipale, cât și pentru cetățenii municipiului în general.

      Primarul a chemat la responsabilizare maximă, în contextul când o treime din populația republicii se află în municipiul Chișinău, iar aproape jumătate din populație traversează zilnic teritoriul administrativ. Ion Ceban s-a referit, de asemenea, la eventualitatea de a închide, în perioada curentă, activitatea Î.M. „Piața Centrală", unde este înregistrat un flux majorat de oameni, respectiv, este mare riscul de infectare cu virusul de tip nou.  

      Ion Ceban a comunicat despre posibile adresări către ambasade și organismele internaționale, pentru a ne ajuta în vederea asigurării cu echipamente de protecție. De asemenea, vor fi adresări către Guvern pentru suplinirea stocurilor de produse de protecție: măști, dezinfectanți, echipamente etc., pentru a proteja angajații din cadrul serviciilor municipale care lucrează pe teren. „Rog prudență din partea serviciilor municipale cu angajați ce ies zilnic în ture de muncă, să fie echipați corespunzător, pentru a preveni îmbolnăvirile", a subliniat edilul.

      Referitor la situația elevilor, ca urmare a sistării activității școlare pentru o anumită perioadă, primarul general a menționat despre posibilitatea organizării unor lecții la distanță, prin mijloace multimedia, materialul urmând să fie pregătit și înregistrat de profesori titrați, și respectiv, să fie transmis către copii prin intermediul comitetelor de părinți.  Iar această posibilitate ar putea fi o testare pentru practicarea studiului la distanță.

      Mai mult, edilul-șef a informat despre emiterea unei noi dispoziții (nr. 102-d din 12.03.2020), referitor la măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul municipiului Chișinău. Documentul prevede sarcini concrete pentru responsabilii din cadrul structurilor APL Chișinău, în vederea  elaborării planurilor de acțiuni urgente pentru profilaxia și prevenirea răspândirii virusului de tip nou, inclusiv crearea celulelor de criză la nivel de entitate, instruirea personalului, sporirea vigilenței în activitate, dezinfectarea și igienizarea spațiilor instituțiilor din subordine, restricționarea vizitelor persoanelor străine în instituții, informarea locuitorilor orașului despre măsurile de profilaxie cu COVID-19, dezinfectarea zilnică a unităților de transport public, a locurilor de uz comun din blocurile de locuințe, terenuri de joacă, diseminarea materialelor informative și plasarea afișelor informaționale privind măsurile de prevenire și reducere a riscurilor cu COVID - 19.

     În contextul sporirii măsurilor de protecție pe teritoriul municipiului, de vineri, serviciile municipale specializate au început să dezinfecteze terenurile de joacă pentru copii, zonele din parcuri și scuaruri, alte locuri publice.

     De asemenea, s-a decis convocarea, pe parcursul zilei de vineri, a Comisiei pentru fondul de rezervă, în vederea alocării de surse necesare întru sporirea măsurilor de precauție pentru controlul virusului de tip nou.

      La rândul lor, responsabilii din cadrul structurilor municipale au informat despre instruirea angajaților din subordine, capacitatea de dotare cu materiale protecție și substanțe de dezinfecție, modalitatea de interacțiune cu cetățenii și contramandarea audiențelor, după impunerea măsurilor de restricționare.

      Viceprimarul, Angela Cutasevici, a specificat că în perioada 13 martie - 1 aprilie, a.c., se suspendă toate activitățile culturale de masă, iar cu referire la regimul de activitate al bibliotecilor publice municipale, a precizat că acestea vor avea program între orele 09:00-17:00, de luni până vineri. De asemenea, rețeaua de biblioteci și-a modificat regimul de lucru, prin renunțarea temporară la serviciul de studiu în sălile de lectură.

      Primarii din suburbii au abordat problema monitorizării cetățenilor care se reîntorc acasă din străinătate, și responsabilizarea acestora de a respecta regimul de carantină timp de 14 zile. De asemenea, reprezentanții suburbiilor au primit recomandări de la specialiști referitor la instituirea celulelor de criză în fiecare localitate, precum și necesitatea de menținere a comunicării dintre localități și municipalitate.