Inspectarea sectorului la capitolul salubrizării din data de 21.02.2020

      La indicațiile Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, funcționarii Preturii împreună cu colaboratorii Inspectoratului de Poliție Ciocana continuă inspectarea agenților economici din sector la capitolul menținerii ordinii sanitare a terenurilor adiacente edificiilor. Astăzi, 21.02.2020, în urma inspectării au fost întocmite 1 proces-verbal contravenționale în temeiul art. 273 cu privire la combaterea comerțului neautorizat și 1 proces-verbal contravenționale la art. 181 din Codul Contravențional al Republicii Moldova.

 De asemenea agenții economici au fost preîntâmpinați pentru menținerea ordinii sanitare și organizarea salubrizării terenurilor pe parcursul anului îndeosebi în ziua de vineri.