Inspectarea sectorului la capitolul salubrizării din data de 13.02.2020

        La indicațiile Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, funcționarii Preturii împreună cu coloboratorii Inspectoratului de Poliție Ciocana continuă inspectarea agenților economici din sector la capitolul mențenerii ordinii sanitare a terenurilor adiacente edificiilor. Astăzi, 13.02.2020, în urma inspectării au fost întocmite 2 procese-verbale contravenționale în temeiul art. 273 cu privire la combaterea comerțului neautorizat și 18 procese-verbale contravenționale la art. 181 din Codul Contravențional al Republicii Moldova.

        De asemenea agenții economici au fost preîntâmpinați pentru menținerea ordinii sanitare și organizarea salubrizării terenurilor pe parcursul anului îndeosebi în ziua de vineri.