Inspectarea sectorului la capitolul salubrizării din data de 11.02.2020

        Astăzi, 11.02.2020, la indicațiile Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, funcționarii Preturii împreună cu colaboratorii Inspectoratului de Poliție Ciocana au inspectat agenții economici din str.Varnița și str.Uzinelor la capitolul menținerii ordinii sanitare a terenurilor adiacente edificiilor. Totodată în urma inspectării au fost întocmite două procese-verbale contravenționale. De asemenea agenții economici au fost preîntâmpinați pentru menținerea ordinii sanitare și organizarea salubrizării terenurilor pe parcursul anului îndeosebi în ziua de vineri.