Inspectarea sectorului în contextul menținerii ordinii sanitare din 03.07.2020

Astăzi, 03 iulie 2020, la solicitarea Pretorului sectorului Ciocana Sinilga Școlnic, funcționarii preturii s-au deplasat în teritoriu pentru a evalua situația din sector cu privire la salubrizarea străzilor, aleilor, trecerilor de pietoni, stațiilor și locurilor publice. De asemenea, agenților economici, gestionarilor fondului locativ li s-a cerut menținerea teritoriilor adiacente în stare salubră cu înmânarea a 13 prescripții cu verificarea ulterioară a îndeplinirii acestora.

Pretura sectorului Ciocana ÎNDEAMNĂ gestionarii fondului locativ, agenții economici și locuitorii din sector șă-și salubrizeze spațiile adiacente blocurilor de locuit.

Notă:  În baza art.181 al Codului Contravențional al Republicii Moldova ”Încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale” se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 60 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.