Inspectarea sectorului în cadrul vinerii sanitare din 06.11.2020

La indicația Pretorului sectorului Ciocana Sinilga Școlnic astăzi, 06 noiembrie 2020, ora 8.30, a avut loc ședința ordinară a Comisiei pentru controlul ordinii sanitare cu participrea reprezentaților preturii, Inspectoratului de Poliție Ciocana și serviciilor municipale din sector.

Ulterior funcționarii preturii, în comun cu colaboratorii Inspectoratului de poliție Ciocana, s-au deplasat în teritoriu pentru a evalua situația din sector cu privire la salubrizarea străzilor, aleilor, trecerilor de pietoni, stațiilor și locurilor publice. De asemenea, agenților economici, gestionarilor fondului locativ li s-a cerut menținerea teritoriilor adiacente în stare salubră cu înmânarea a 6 prescripții cu verificarea ulterioară a îndeplinirii acestora.

Pretura sectorului Ciocana ÎNDEAMNĂ gestionarii fondului locativ, agenții economici și locuitorii din sector șă-și salubrizeze spațiile adiacente blocurilor de locuit.

Notă:  În baza art.181 al Codului Contravențional al Republicii Moldova ”Încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale” se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 60 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.