Inspectarea sectorului de către Comisia pentru controlul ordinii sanitare la 17.11.2020

La indicațiile Primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban și la îndemnul Pretorului sectorului Ciocana Sinilga Școlnic astăzi, 17 noiembrie 2020, Comisia pentru controlul ordinii sanitare, în comun cu reprezentații Inspectoratului de Poliție Ciocana și serviciilor municipale din sector, s-au deplasat în teritoriu pentru a evalua nivelul de salubrizare a străzilor, aleilor, locurilor publice și curților blocurilor locative.

În acest context, agenților economici și gestionarilor fondului locativ li s-a cerut menținerea teritoriilor adiacente în stare salubră, astfel fiind înmânate 17 prescripții cu verificarea ulterioară a îndeplinirii acestora și înaintate 7 avertizări verbale. Concomitent, au fost acumulate 3 seturi de materiale pentru inițierea procedurii contravenționale pe art. 181 „Încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale”.