Înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2020-2021

Înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2020-2021 se va realiza în două etape.

Prima etapă se va desfășura în perioada 21 mai - 19 iunie. Se va realiza prin depunerea, completarea și validarea cererilor și actelor de înscriere a copiilor (care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului şcolar), în clasa I în instituţia de învăţământ din districtul şcolar.

Copia următoarelor documente vor fi expediate în format electronic la adresa de e-mail a instituției de învățământ:

  • Cererea de înscriere a copilului;
  • Buletinul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal;
  • Certificatul de naștere al copilului.

Etapa a doua se va organiza în perioada 22 iunie - 28 august, în cadrul căreia va avea loc depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor din districtul şcolar, (cei care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului şcolar şi n-au reuşit să fie înscriși în prima etapă și a copiilor din alte districte şcolare pe locurile disponibile).

Lista finală a copiilor înscriși în clasa I validată prin ordinul directorului instituției va fi afișată la 28 august 2020.

Pentru a accesa site-ul apasă  aici - escoala.chisinau.md

În eventualitatea apariţiei unor întrebări sau neclarităţi, părinţii pot apela pentru informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022-20-16-09