Înmânarea prescripțiilor

Luând în consideraţie prevederile cap.IV, alin. 9) al Regulamentului de desfășurare a activităţii de comerţ în municipiul Chişinău, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.10/2 din 09.10.2017 şi anume „Se interzice desfăşurarea comerţului ambulant stradal (chioşcuri, tonete, rulote, tarabe etc.) în perimetrul următoarelor străzi şi zone (cu excepţia manifestărilor în masă şi iarmaroacelor, organizate în baza Dispoziţiei primarului general/pretorului de sector):str.Alecu Russo, bd.Mircea cel Bătrân, str.Petru Zadnipru, str.Igor Vieru, str. Prof. Ion Dumeniuc”, s-au efectuat verificări pe adresa: str. Igor Vieru nr.3 și au fost identificate 23 unităţi de comerţ (gherete).

La data de 28.05.2019, funcționarii Preturii sectorului Ciocana au înmânat prescripţii referitoare la evacuarea gheretelor până la data de 07 iunie 2019, la șapte agenţi economici din str.Igor Vieru.

Concomitent, au fost afişate avertismente pe 13 unităţi de comerţ, referitoare la evacuarea benevolă a gheretelor, în termen de 10 zile până la data de  07 iunie 2019.