Înaripaţi de idealuri măreţe, păşim încrezători în viitor. Eveniment festiv de totalizare a Zilei Naționale a Tineretului

  Acţiunile consacrate Zilei Naţionale a Tineretului în sectorul Ciocana realizate pe parcursul lunii noiembrie cu genericul „Youth Fest”, s-au încununat cu o sărbătoare frumoasă de mențiune și apreciere pe bune merite.

  La eveniment au participat peste 100 de tineri și reprezentanți ai instituțiilor publice de educație, organizațiilor non-guvernamentale, care s-au implicat activ la implementarea Programului de activități pe aspectele cultură, sport, educație și dezvoltare personală.

  Sinilga Școlnic, Pretorul sectorului Ciocana, în mesajul de felicitare a menționat imortanța și rolul consolidării participării și implicării civice a tinerilor. Totodată, Dumneaei s-a referit la acțiunile numeroase şi diverse, fiind evidențiată buna colaborare a Administrației publice locale cu instituțiile din sector, adresând mulțumiri pentru interesul reciproc și sprijinul constant.

  În cadrul festivității au fost decernate Diplome și mențiuni pentru rezultate excelente învingătorilor.

Astfel, în concursul Flashmob, Premiul mare i-a revenit IPLT „Olimp”, iar Locul I – IPLT „Ginta Latină”.

  „O dictare pentru fiecare”, ediția III-a, din cei 45 participanți, cel care a demonstart bune competență de scriere corectă în limba română, a fost Mihail Berzădeanu, elev al Școlii profesionale nr. 4.

  În competițiile „Starturi vesele” s-a evidentiat Școala Profesională nr. 10.

 De asemenea, au fost menționați voluntarii, care au demostrat activism civic în cadrul trainingurilor și campaniei de înverzire, profesorii și instituțiile partenere: liceele „Petru Zadnipru”, „Orizont”, „Gaudeamus”, „Olimp”, „Ginta Latină”, „Constantin Negruzzi”, „Mihail Berezovschi”, cu profil sportiv nr. 2, Școlile Profesionale nr. 7, nr. 10, com. Bubuieci, Colegiul „Mondostud-ART”, Centrul de Excelență în Energetică și Electonică, Platforma Națională pentru Participare activă a Tinerilor, Centrul de sănătate prietenos Tinerilor Ciocana, Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului, Biblioteca Transilvania.

  Sărbătoarea a culminat cu un exceptional spectacol al tinerilor interpreți, care au dominat sala cu explozie de veselie.

  Pretura sectorului Ciocana apreciază susținerea, efortul, responsabilitatea şi atitudinea constructivă, manifestată de toți participanții, care au contribuit la buna desfășurare a activităților dedicate Zilei Naționale a Tineretului.

  Respect și gratitudine părinților și profesorilor care contrubuie cu dăruire la formarea tinerei generații – viitorul societății.