ÎN MEMORIA CELOR CĂZUŢI PENTRU INTERGRITATEA PATRIEI

   Deși istoria, cu fiecare an, ne îndepărtează de evenimentele tragice din 2 martie 1992, onoarea şi respectul față de martirii neamului, care şi-au pus pe altarul independenței Patriei ceea ce au avut mai scump – viața, vor rămâne  veșnice.

   Memoria acelei perioade dramatice se păstrează nu doar pe paginile  istoriei, dar şi în soarta multor familii, care au trecut prin suferințele acelor timpuri.

   Acestei Zile comemorative au fost dedicate mai multe acțiuni, printre care: oficiate slujbe de pomenire a combatanților, care s-au jertfit pentru independența Republicii Moldova, au fost depuse  flori la monumentele eroilor căzuți, desfășurate întâlniri cu veteranii şi văduvele participanților la război etc.

   În cadrul acțiunii de comemorare a evenimentului menționat, Pretura sectorului Ciocana a adus un omagiu memoriei eroilor căzuți pe câmpurile de luptă  și a apreciat înalt eforturile şi patriotismul demonstrat  în acțiunile din 1992. Au îndemnat veteranii de război, membri ai diferitor asociații, să dea dovadă de înțelepciune, cumpăt şi unitate în acțiuni, astfel creând un exemplu  demn de urmat pentru tânăra generație. Anume ei sunt în drept de a aduce un aport în dezvoltarea patriotismului la tineri.

   Totodată, veteranii au fost invitați să  participe la acțiunile desfășurate de Pretura sectorului Ciocana în vederea amenajării, salubrizării şi modernizării acestuia.

    La 80 de persoane – veteranilor de război (invalizi), văduvelor au fost oferite colete  cu produse alimentare.

  Tuturor participanților la apărarea integrității teritoriale şi independenței Republicii Moldova le urăm multă sănătate, prosperitate şi prin eforturi comune să păstrăm pacea în țară.