În contextul Campaniei de salubrizare

Astăzi, colaboratorii Preturii sectorului Ciocana, s-au deplasat în teritoriu, pentru a continua evaluarea situației din sector cu privire la salubrizare și informarea cetățenilor la necesitatea efectuării curățeniei. Totodată agenții economici, gestionarii fondului locativ, au fost atenționat în curățarea teritoriului adiacent edificiilor pe care le dețin de la frunziș, gunoi și vegetație.

 Pretura sectorului Ciocana, ÎNDEAMNĂ gestionarii fondului locativ, agenții economici și locuitorii din sector șă-și salubrizeze spațiile adiacente blocurilor de locuit.