Implementarea proiectelor

            În contextul implementării proiectelor de amenajare a scuarului din bd.Mircea cel Bătrîn, 29/2 şi a scuarului din str.Maria Drăgan, Pretura sectorului Ciocana vă informează că au fost întreprinse următoarele acţiuni de către Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare: 

  -elaborarea documentaţiei de proiect necesară amenajării; 

  -verificarea şi avizarea proiectelor; 

  -efectuarea inspectării fitosanitare a arborilor; 

  -coordonarea cu structurile de resort privind reţelele tehnico-edilitare.

         Ulterior, pe data 22.04.2019 se va anunţa licitaţie privind achiziţionarea lucrărilor de amenajare pentru scuarul din bd.Mircea cel Bătrîn 29/2 şi pe data 10.05.2019 - pentru scuarul din str.Maria Drăgan.