Igienizarea sectorului - prioritatea noastră!

  Pretura sectorului Ciocana continuă să se ocupe de igienizarea teritoriului administrat, aşa cum o face de foarte mult timp.

  Echipa ÎM pentru Servicii Locative a salubrizat toate stațiile de așteptare a transportului urban de pasageri, străzile și platourile de acumulare a deșeurilor din gestiune.

  Angajații ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” au intervenit la curățirea arborilor, mobilizarea solului pe zonele verzi de pe aleea bd. Mircea cel Bătrân, tocarea cioatelor de pe str. N. Milescu-Spătarul.

  Muncitorii de la APLP 54/218 s-au implicat în lucrări de curățenie la subterană, au evacuat deșeuri menajere, crengi și vreascuri de pe mai multe străzi.

  ÎM „Exdrupo” a efectuat diverse lucrări planificate, inclusiv salubrizarea manuală a str. Transnistria.

  Prin urmare, Administraţia publică locală demonstrează încă odată că este alături de cetățeni și îi ajută astfel să ducă un trai mai bun.